Kategorier
Psykologi

Sparandets och investeringarnas psykologi

Evolutionen har programmerat oss att fly från fara. Men samma instinkt som skyddade människan i hennes begynnelse från vilda djur och krigiska grannstammar har lagt grunden för ett mindre kompetent kognitivt system vad det gäller ekonomiska investeringar . Under de senaste åren då de globala marknaderna har fluktuerat kraftigt har många investerare urskillningslöst tagit ut […]

Kategorier
Övrigt

10 förbluffande fakta om skönhet- och diskussion kring attraktion

Den kanske största lögnen av dem alla i livet är att ”utseendet har ingen betydelse”. Våra fysiska attribut påverkar hur vi blir bemötta av andra, såväl privat som i arbetet. Bland annat har undersökningar visat att vackra människor ofta uppfattas som ”snällare”, ”smartare”, och ”viktigare”. Skönhet är inte bara viktigt i interpersonella kontexter utan används […]

Kategorier
Kroppsspråk

Det är bevisat – Kvinnor föredrar män med stora…pupiller

När kvinnor närmar sig sin mest fertila period under månaden har undersökningar visat att hon är som mest attraherad av män med stora – ja, du gissade rätt- pupiller. Forskare vid universitetet i Edinburgh tror att detta kan ha att göra med att stora pupiller indikerar sexuellt intresse från männens sida, att de är redo […]

Kategorier
Märkligt

Sju mänskliga fenomen som vetenskapen fortfarande har svårt att förklara

Vi har kommit ganska långt sedan vi levde uppe i träden någonstans i Afrika och fortfarande inte visste vad eld var. Den moderna vetenskapen har under de senaste två tusen år kastat ett visst ljus över vår existens, och vad människan är egentligen för någon typ av lustig apa. I det stora hela lever vi […]

Kategorier
Tolkning|informationsbehandling

Det gyllene snittet för ett vackert ansikte

Kanadensiska och amerikanska forskare har konstaterat att skönheten sitter i avståndet mellan en kvinnas ögon, och avståndet mellan hennes ögon och munnen. I fyra separata experiment fick universitetsstudenter jämföra bilder av kvinnors ansikten med samma ansiktsdrag men olika avstånd mellan öga-mun och olika avstånd mellan ögonen. När experimentet var slutfört kunde man konstatera att man […]

Kategorier
Övrigt

Därför svär vi – När vi yttrar svärord dämpas smärtan

Forskare från England genomförde nyligen en undersökning med 64 deltagare. Syftet med undersökningen var att de ville testa hur vår tolerans för smärta påverkas när vi använder oss av svärord. Eftersom svärandet ofta är överdriven och inte står i proportion till smärtan trodde forskarna att svärandet skulle leda till mindre smärttolerans. Resultatet blev dock precis […]

Kategorier
Stresshanteringsmetoder etc

Lider du av ständig trötthet? Läs om orsakerna och hur du löser problemet

Så mycket som 10 % av befolkningen lider av ihållande trötthet. Frekvent trötthet är något mer vanligt hos kvinnor än hos män. Det kan finns massor med orsaker till din trötthet.Läs nedan om några av de vanligaste orsakerna. Det finns flera möjliga förklaringar till att tröttheten vägrar ge med sig: Att personen nyligen lidit av […]

Kategorier
Övrigt

Gener påverkar popularitet

Forskare vid Michigan University publicerade nyligen en forskningsrapport som anses som banbrytande eftersom den påvisar att gener inte bara styr vårt beteende utan också de sociala konsekvenserna av detta beteende. De manliga collegeungdomar som i undersökningen hade en gen för “regelbrytande” beteende rankades som mest populära av en grupp andra, för dem okända, ungdomar. Det […]