Kategorier
Stresshanteringsmetoder etc

Studenten är en källa till stress och oro hos både elever och föräldrar

Alla som jobbat som lärare eller har haft ungdomar som tagit studenten vet hur påverkade ungdomarna kan bli sista året i på högstadiet, gymnasiet, eller högskolan. Mest illa är det med de som ska gå ur gymnasiet eftersom det är också för dessa elever som framtiden är som allra mest osäker, och steget in i vuxenvärlden är som allra mest oundvikligt.

Ofta brukar oron hos gymnasiestudenterna manifestera sig redan när de kommer tillbaka efter jullovet. Det är under denna sista termin viktigt att man som förälder och som lärare är extra uppmärksamma på hur tjejen eller killen presterar i skolan, frånvaro, och humöret i allmänhet.

Studenten kan vara stressigAtt unga, blivande gymnasiestudenter blir lite oroliga inför studenten är inget nytt fenomen, men det har helt klart blivit värre med åren. Detta beror på flera olika faktorer. Bland annat för att arbetsmarknaden blivit mycket osäker med hög ungdomsarbetslöshet, men också för att antalet Komvux-platser, det vill säga en andra chans om man missar något ämne, minskat drastiskt. Oron inför att behöva ta kontakt med den ”fruktade” Arbetsförmedlingen sätter också sina spår, eftersom man inte vet hur man kommer bli behandlad eller om man ens kommer få någon ersättning. Stressen som uppkommer av denna typ av osäkerhet är den värsta stressen.

Tips på presenter för tjejer och killar som tar studenten.

Andra faktorer som spelar in är att under de senaste decennierna har studenten förvandlats till en sådan ”stor grej” och skolklasserna börjar firandet flera veckor innan studenten, och det ges studentpresenter och firas på olika sätt i en mycket högre utsträckning än förut.

Kraven på att fotas, att hitta klänning och kostym och fixa studentfest etc. gör också sitt till. Här behöver eleverna så mycket avlastning som möjligt. Läs mer om studentstressen på SVD.

Tips: Förslag på gåvor till tjejer och killar som tar examen, från Cityshoppa.se.

Symptom på ”examensstress”:

  • Oro och ångest (som kan manifestera sig även i fysiska symptom)
  • Nedstämdhet och till och med depression (om det vill sig illa)
  • Irritation och frustration
  • Brist på motivation
  • Sömnproblem

De vanligaste varningstecknen är att ungdomen får en påfallande hög frånvaro under vårterminen, och att hon eller han börjar prestera sämre till och med i sina paradämnen.

Det är viktigt att föräldrar, lärare och kuratorer snabbt upptäcker varningssignalerna och stiger in i situationen och stöttar den unga individen. Ofta är det inte mer än lite stöttning som behövs för att de ska ta sig igenom den sista terminen på ett bra sätt, för att sedan kunna ta studenten och påbörja ett nytt kapitel i livet på bästa möjliga sätt.

Man ska också komma ihåg att studenten, med alla krav på att hitta den perfekta presenten, samla ihop släkten för ett stort kalas etc. även är stressigt för föräldrarna. Det kan vara en god idé för samtliga parter att långt i förväg sätta sig ner och avdramatisera hela examensfirandet.