Kategorier
Övrigt

Gener påverkar popularitet

Forskare vid Michigan University publicerade nyligen en forskningsrapport som anses som banbrytande eftersom den påvisar att gener inte bara styr vårt beteende utan också de sociala konsekvenserna av detta beteende.

De manliga collegeungdomar som i undersökningen hade en gen för “regelbrytande” beteende rankades som mest populära av en grupp andra, för dem okända, ungdomar.

Det är sedan länge känt bland beteendevetenskapliga forskare att de som är mer benägna att tänja på lagar och regler i en lagom omfattning har en tendens att vara mer omtyckta av sina medmänniskor. Till exempel är det ofta de som inte bryr sig så mycket om samhällets sociala normer och regler som medvetet eller omedvetet sätter trender. Som Malcolm Gladwell uttryckte det: “Smoking is never cool, smokers are cool”.

Detta är dock första gången som man lyckats hitta bevis för att det är en speciell gen som ligger bakom hela processen. Grundtanken är att våra gener gör oss mer benägna för ett visst beteende, som i sin tur skapar olika sorters sociala reaktioner från andra.

Med andra ord fastställer denna undersökning att det finns en gen som gör vissa predisponerade att bryta mot regler, och att detta antisociala beteende gör dem mer populära.

Som vanligt bör dock denna form av sociobiologiska undersökningar, som i många fall tycks se människan som en maskin vars fria vilja endast är en myt, tas med en nypa salt. Genforskning kan i framtiden mycket väl betraktas som vår tids religion, ett slags antikristet trossystem som grundar sig på föreställningen att människan vilja INTE är fri.

Källa: Journal of Personality and Social Psychology