Kategorier
Sociologi

Våldsbrott fortsätter minskar drastiskt i USA – inte ett mord på 36 timmar i New York!

I början av den ekonomiska kraschen i USA så publicerades det larmsiffror över brottsstatistiken i landet, och man kunde konstatera att till exempel inbrott ökade med 32 % under hösten 2008. Men samtidigt fortsatte antalet mord att minska i New York. Många bedömare spekulerade att den ökade arbetslösheten och de allmänt tuffa tiderna i USA skulle […]

Kategorier
Sociologi

Kvinnor är bättre vänner enligt sociologisk undersökning

En fyraårig studie utförd av en grupp sociologer (på 10, 000 individer) vid universitet i Manchester har slagit fast att kvinnor är mer benägna än män på att skapa djupa och varaktiga (ofta livslånga) vänskapsrelationer. Andra intressanta observationer i undersökningen om vänskap: Män, enligt undersökningen, är mer beräknande när de väljer vänner än vad kvinnor […]

Kategorier
Sociologi

Sociologi – en kort introduktion till ämnet och dess historia

Sociologi är en vetenskap med många förgreningar, som bland annat dissekerar mänskliga relationer och samspel in i minsta detalj och analyserar gruppbildningar och gruppdynamik etc. med breda penslar. Ordet sociologi betyder “läran om det sociala”. Sociologer studerar individer och olika former av gruppbildningar med utgångspunkten i ett större sammanhang. Till exempel studeras den arbetslöses situation […]