Kategorier
Personligt utvecklande

Vad är lycka och hur uppnår vi den? Små enkla medel till ett lyckligare liv

Livets små glädjeämnen kan leda till stor lycka

Den amerikanska professorn i psykologi, Sonja Lyubomirsky, som länge forskat i hur lycka definieras och hur vi ska leva för att bli lyckliga hävdar att ungefär 50 % av hur lyckliga vi känner oss är genetiskt betingat, 10 % kommer från vår miljö, våra yttre omständigheter. Detta innebär alltså att hela 40 % av vår lycka utgörs av hur vi tänker, och hur vi beter oss. Lyubomirsky menar att vi har mycket kraftfulla mentala verktyg för att skapa tillfredsställelse och lycka i våra liv.

Lycka, som den definieras av forskningen består av två huvudkomponenter: En kognitiv komponent, det vill säga hur du ser på livet, hur tillfredställd du är med din tillvaro, och huruvida du känner att du är på väg i rätt riktning vad det gäller dina mål i livet.

Den andra komponenten berör dina känslor: hur ofta du upplever negativa respektive positiva känslor. Positiva känslor är för övrigt den största värdemätaren på hur lycklig någon är, och de positiva känslorna påverkar såväl humör som beteende.

Den kände forskaren i känslor och ansiktsuttryck, Paul Ekman, hävdar att vårt humör, vår sinnestämning, inte ska förväxlas med känslor. Vårt humör är en sinnestämning som varar i längre perioder, och som ofta har ett oklart ursprung (varför vaknar man ibland till exempel på ett dåligt humör till synes utan orsak?) och som i stor utsträckning påverkar hur vi tolkar omgivningen och hur vi tar beslut. Det råder dock ingen tvekan att om ju ofta vi har positiva känslor, ju bättre och jämnare humör har vi. Vad är då vägen till ett bra humör och ett lyckligt liv?

I Lyubomirskys  bok The How of Happiness visar hon upp aktiviteter som den psykologiska vetenskapen visat oss kan leda till starkare lycka som vara längre. Nyckeln till lycka enligt henne är att skapa små utbrott av positiva känslor genom att till exempel ta tillvara på små glädjeämnen som kakan till kaffet, en varm dusch, att göra en vänlig gest mot någon utan att förvänta sig något i gengäld, leka med barn, osv.

Läs om stress och stresshanteringsmetoder.

En annan professor i Psykologi, Barbara Fredrickson, hävdar att det krävs i genomsnitt tre positiva känslor för att upphäva en negativ. Hennes tips för att bli lycklig inkluderar bland annat att man lär sig att meditera (då detta ger individen verktyg att filtrera bort negativa tankar), dansa, lära sig något nytt (som att läsa en kokbok) etc. Besök hennes engelskspråkiga sajt och testa hur din dag ligger till på den positiva känsloskalan.

Läs mer om forskning om vad som gör oss lyckliga.

Det är slående hur psykologin, när den väl börjat forska i vad som gör människan lycklig mer och mer börjar likna de tusenåriga buddistiska lärorna i sin natur… Ovan nämnde Paul Ekman har för övrigt spelat in en mycket intressant diskussion om hans forskning inom känslor och dess betydelse för att leva ett bättre liv tillsammans med den buddistiske munken, Hans Helighet Dalai Lama. Sällan har religionen och vetenskapen varit så eniga…

Slutligen kan sägas att det finns mycket bevis som talar för att ju fler positiva känslor en människa har i livet ju längre lever denne.

4 svar på ”Vad är lycka och hur uppnår vi den? Små enkla medel till ett lyckligare liv”

Tanken på att 50% av hur lyckliga vi känner oss är genetiskt betingat tycker jag är skrämmande!
Har nästan svårt att tro att vårat genetiska arv har en så stor påverkan!

Jag har också svårt att tro det Lukas. Och, ja, det är en skrämmande tanke. Men det känns lite som att man inom flera områden börjar tona ner geners betydelse. Det har gått lite för långt, och handen på hjärtat lär vi nog aldrig riktigt förstå varför vi är som vi är och gör som vi gör.

Jag tycker att “lycka” är urgammal o omodern begrepp, och har ett starkt samband med humör som är periodical vilket inte går att verkligen definieras (absolut: en säger att 50% är genetik..skrämmande). Det är bättre att försöka med glädje. Try happiness!!!!! It is easy and impossible.

Jag tycker överlag lycka inte går att forska, visst att man kan ta reda på vilka hormoner som skickas ut när man känner sig lycklig. Men lycka skiljer sig från person till person och deras uppväxt. Så jag tror inte man kan forska om det. Jag tror inte man kan forska om känslor, man kan förstå sig på dem men du kan aldrig forska om dem.

Stängt för kommentering.