Kategorier
Personligt utvecklande

Om du tror att du kommer bli omtyckt ökar dina chanser att du faktiskt blir det också

Undersökningar om interpersonella relationer visar att ”sociala optimister” som alltid utgår från att de kommer bli socialt accepterade i mötet med en ny människa blir det också. Deras attityd skapar helt enkelt en värmespridande och självuppfyllande profetia. På andra sidan skalan finns de sociala pessimisterna som någonstans nästan alltid utgår från att de kommer bli […]

Kategorier
Personligt utvecklande

Tips på hur du kan öka din produktivitet och förbättra din koncentration

De flesta av oss har problem att behålla koncentrationen under längre perioder. Det är alltid någonting irrelevant som pockar på vår uppmärksamhet, som att titta till Facebook, Aftonbladet, olika bloggar, eller andra nyhetsflöden. Vi blir lätt distraherade när vi försöker jobba och tankarna flyter iväg som ett löv för vinden.  Vi skjuter upp det vi […]

Kategorier
Personligt utvecklande

Är arbete skadligt för vår hälsa? Pensionen medför att vi känner oss åtta till tio år yngre!

Enligt en undersökning av brittiska och svenska forskare mår vi markant mycket bättre av att inte jobba. Eller rättare sagt, människor överlag upplever pensionen som så befriande att de en kort tid efter pensionering upplever det som att de är åtta till tio år yngre! 15, 000 anställda vid det statliga franska elbolaget studerades sju […]

Kategorier
Personligt utvecklande

Hur lång tid tar det att ändra ett beteende?

De flesta människor kämpar någon gång i sitt liv med att bli av med någon form av negativt beteende, eller försöka göra så att ett nytt positivt beteende blir en naturlig del av ens handlingar. Man kanske vill sluta röka, äta mer, äta mindre, träna mer, dricka mindre alkohol, bli mer hygienisk, bryta negativa handlingsmönster i relationer, […]

Kategorier
Personligt utvecklande

Vad händer när de bästa lärarna får chansen att undervisa skolans mest begåvade elever?

Det har gjorts otaliga underhållande socialpsykologiska experiment på hur lättduperade vi är, och hur gärna vi vill tro att vi är speciella och unika små snöflingor som gör ett stort avtryck på vår omgivning. Lika många intressanta studier har gjorts på hur viktigt det är att bli sedd av vår sociala omvärld, att någon tror […]

Kategorier
Personligt utvecklande

Vad är lycka och hur uppnår vi den? Små enkla medel till ett lyckligare liv

Den amerikanska professorn i psykologi, Sonja Lyubomirsky, som länge forskat i hur lycka definieras och hur vi ska leva för att bli lyckliga hävdar att ungefär 50 % av hur lyckliga vi känner oss är genetiskt betingat, 10 % kommer från vår miljö, våra yttre omständigheter. Detta innebär alltså att hela 40 % av vår […]

Kategorier
Personligt utvecklande

Vissa självhjälpsmetoder kan skapa motsatt effekt

Inom självhjälp är en av de vanligaste metoderna att man skapar en positiv fras om sig själv som man upprepar dagligen – en form av mantra. Exempel på meningar kan vara “jag är bra”, “jag är en älskvärd person” eller “jag kommer att lyckas”. Dessa typer av positiva mantran återkommer i all från självhjälpsböcker med […]

Kategorier
Personligt utvecklande

Målsättning – om hur du når dina mål i livet

Vissa undersökningar pekar på att bara strax över 10 % av alla som avlägger ett nyårslöfte eller annan målsättning lyckas nå sina mål. Detta trots att över 50 % av deltagarna i starten av målsättningsstudier säger sig vara säkra på att de ska nå sina mål. Nedan följer några väl beprövade råd och tips för […]