Kategorier
Personligt utvecklande

Är arbete skadligt för vår hälsa? Pensionen medför att vi känner oss åtta till tio år yngre!

Enligt en undersökning av brittiska och svenska forskare mår vi markant mycket bättre av att inte jobba. Eller rättare sagt, människor överlag upplever pensionen som så befriande att de en kort tid efter pensionering upplever det som att de är åtta till tio år yngre!

15, 000 anställda vid det statliga franska elbolaget studerades sju år innan och sju år efter pension (det bör noteras att i Frankrike går man i pension redan från 55 års ålder).

Ju närmare pension de kom ju sämre mådde arbetarna i undersökningen, men när de väl fått gå i pension förbättrades hälsan markant!

Faktum är att de snabbt kände sig åtta till tio år yngre en kort tid efter pensionering.  De fortsatte dessutom att överlag må mycket bra även sju år efter pensionen (då studien tog slut). Detta gällde såväl lågutbildad som högutbildad, man som kvinna. Endast 2 % i undersökningen upplevde inga positiva effekter av att pensionera sig.

Detta resultat kan bara tolkas som att många, trots att de egentligen inte vill säga det högt, mår bra av att göra just ”ingenting” och ta dagen som den kommer och att slippa stressen som det innebär att ha ett arbete vars påtvingade schema man måste följa vecka ut och vecka in.

Trenden just nu bland många politiker i Sverige är en strävan att vi ska jobba längre upp i åldrarna och att vi helst ska jobba fler veckor om året, och fler timmar i veckan. Grundtanken är idén om materiell välfärd och ständig tillväxt.

Historiskt sett har emellertid inte människan jobbat mer än nödvändigt för att få ihop till mat. I tider då man hade riklig tillgång på mat fokuserade man mer på att fira, umgås och må gott! Själva tanken på att jobba övertid i bärplockandet för att finansiera en hydda med utsikt på Östermalm framstod förmodligen som absurd.

Vi skulle förmodligen må mycket bättre av att jobba mindre och släppa tanken på ständig tillväxt. Det skulle gagna såväl vår hälsa som miljön.