Kategorier
Personligt utvecklande

Vissa självhjälpsmetoder kan skapa motsatt effekt

Inom självhjälp är en av de vanligaste metoderna att man skapar en positiv fras om sig själv som man upprepar dagligen – en form av mantra. Exempel på meningar kan vara “jag är bra”, “jag är en älskvärd person” eller “jag kommer att lyckas”. Dessa typer av positiva mantran återkommer i all från självhjälpsböcker med fokus inom buddismen, som till exempel Robin Sharma, till böcker med mer ekonomiskt fokus som legendariska Napoleon Hill.

Tanken med dessa positiva fraser är att individen lättare ska kunna hålla fokus på sina mål, och skapa en bättre självbild. Nu har dock kanadensiska psykologer i en nyligen publicerad studie fastställt att dessa positiva mantran kan få en helt motsatt effekt.

Det visade sig nämligen att de som i grunden har en riktigt dålig självkänsla riskerar förvärra den ytterligare genom att upprepa positiva fraser som “Jag är en älskvärd person”. I en annan undersökning visade det sig att de deltagare som tillät sig själva att släppa fram negativa tankar (tillsammans med positiva mantran) om sin egen person faktiskt mådde bättre efteråt.

Detta, tror de som höll i undersökningarna, har att göra med att om individer upprepar något orimliga mantran som “Jag accepterar mig själv till 100 % ” kan det leta till motstridiga tankar hos dem som har dålig självkänsla och dessa negativa tankar tar då över helt.

De med hög självkänsla fungerar dock dessa positiva mantran för enligt studien, men endast marginellt.

Det är svårt att uttala sig om sådana här studier, då de känns mycket abstrakta. Men det råder verkligen ingen tvekan om att man ska ta vissa självhjälpsförfattare med en stor nypa salt.

Det är väldigt modernt för tillfället att tro att tankens kraft är enorm, och att bara vi fyller vårt huvud med de rätta tankarna kommer allt ordna sig per automatik. “Vi har inte råd med en enda negativ tanke” säger Julian Mantle i “Munken som sålde sin Ferrari”. Riktigt så enkelt är det inte. Det är inte realistiskt, och inte hälsosamt, att tro att det går att helt och hållet slå bort alla våra destruktiva tankar. Ibland måste vi tillåta oss att släppa fram de negativa tankarna, och förlika oss med dem.

Källa: Live Science.