Kategorier
Psykologi

Tips till bra böcker inom psykologi – litteratur till kognitiv beteendeterapi, socialpsykologi etc.

Många undrar över bra tips vad det gäller böcker inom psykologi, socialpsykologi, kognitiv psykologi, kognitiv beteendeterapi och så vidare. Det släpps hela tiden massor av bra psykologiböcker på såväl svenska som engelska, och det svåra är inte att hitta dem då i princip alla böcker finns tillgängliga att köpa billigt på nätet. Det svåra är […]

Kategorier
Övrigt

Är smarta människor rikare? Går det att koppla din IQ till hur mycket du tjänar?

Ofta gör man kopplingen att den som har mycket pengar är smartare än andra i genomsnitt.  Pengar anses vara en markör för högt IQ och rika människor uppfattas följaktligen som mer intelligenta än de fattiga. Men hur ligger det till med den saken egentligen? Är verkligen intelligens kopplat till rikedom? Svaret enligt en undersökning utförd […]

Kategorier
Märkligt

Sju mänskliga fenomen som vetenskapen fortfarande har svårt att förklara

Vi har kommit ganska långt sedan vi levde uppe i träden någonstans i Afrika och fortfarande inte visste vad eld var. Den moderna vetenskapen har under de senaste två tusen år kastat ett visst ljus över vår existens, och vad människan är egentligen för någon typ av lustig apa. I det stora hela lever vi […]

Kategorier
Manligt & kvinnligt

Kvinnor är mer attraherade av upptagna män

I ett känt avsnitt av tv-serien  Seinfeld satte George på sig en vigselring eftersom han var övertygad om att detta skulle dra till sig mer tjejer. Resultatet blev allt annat än lyckat, men kanske han var något på spåren trots allt. En ansedd tidsskrift för socialpsykologiska experiment publicerade nyligen en studie i ämnet vari forskarna […]

Kategorier
Övrigt

Samband mellan TV-tittande och aggressioner hos små barn enligt amerikansk undersökning

Ända sedan TV kom på 50-talet har det spekulerats i mediets negativa påverkan på människor. På 80-talet rasade debatten i Sverige om det farliga tv-våldet, och det fanns länge en särskild censurmyndighet som klippte i filmer och satte åldergränser. Den svenska censuren väckte till exempel stor uppmärksamhet i världen när de satte åldersgräns på barnfilmen […]

Kategorier
Märkligt

Ditt val av säte i bussen speglar din personlighet

Var du sätter dig i bussen säger någonting om din personlighet, i alla fall på dubbeldäckarna i England, enligt Dr Tom Fawcett vid universitetet i Selford. Fawcett studerade busspassagerarnas verbala och icke-verbala (kroppsspråk) kommunikation i syfte att avgöra om var man sätter sig i bussen avslöjar någonting om personligheten. Efter sina observationer delade han upp […]

Kategorier
Personligt utvecklande

Vad händer när de bästa lärarna får chansen att undervisa skolans mest begåvade elever?

Det har gjorts otaliga underhållande socialpsykologiska experiment på hur lättduperade vi är, och hur gärna vi vill tro att vi är speciella och unika små snöflingor som gör ett stort avtryck på vår omgivning. Lika många intressanta studier har gjorts på hur viktigt det är att bli sedd av vår sociala omvärld, att någon tror […]

Kategorier
Personligt utvecklande

Vad är lycka och hur uppnår vi den? Små enkla medel till ett lyckligare liv

Den amerikanska professorn i psykologi, Sonja Lyubomirsky, som länge forskat i hur lycka definieras och hur vi ska leva för att bli lyckliga hävdar att ungefär 50 % av hur lyckliga vi känner oss är genetiskt betingat, 10 % kommer från vår miljö, våra yttre omständigheter. Detta innebär alltså att hela 40 % av vår […]