Kategorier
Övrigt

Samband mellan TV-tittande och aggressioner hos små barn enligt amerikansk undersökning

Ända sedan TV kom på 50-talet har det spekulerats i mediets negativa påverkan på människor.

På 80-talet rasade debatten i Sverige om det farliga tv-våldet, och det fanns länge en särskild censurmyndighet som klippte i filmer och satte åldergränser. Den svenska censuren väckte till exempel stor uppmärksamhet i världen när de satte åldersgräns på barnfilmen ET av Steven Spielberg. Under 2000-talet har det dock varit ganska stillsamt i debatten om TV:s påverkan, och debattörer har mest fokuserat på utbudet i TV som en slags termometer på samhällstillståndet, och inte något som påverkar temperaturen i sig. Dokusåporna exempelvis har setts som ett symtom snarare än en sjukdom.

Nu kanske eventuellt debatten om TV:s inflytande på vårt beteende aktualiseras igen då en ny undersökning i USA konstaterar att barn som tittar mycket på TV visar upp klart aggressiva tendenser

The American Academy of Pediatrics rekommenderar att barn 2 år eller yngre inte utsätts för medier överhuvudtaget och att mediekonsumtionen för barn 3 år eller äldre inte ska överstiga 2 timmar per dag. Trots detta tros över 65 % av barnen se på TV mer än två timmar per dag, samtidigt som de utsätts indirekt för tv:n sammanlagt över 5 timmar per dag.

Enligt den nypublicerade undersökningen som utfördes 3, 128 treåringar är sambandet mellan ett aggressivt beteende och högt, direkt eller indirekt, tv-tittande markant.

Undersökningen tog också hänsyn till andra faktorer för de aggressiva tendenserna man hittade hos de små barnen, såsom föräldrars hälsa, andra barn i hushållet, och allmän boendemiljö.

Forskarna spekulerar i att det kan finnas många orsaker till det aggressiva beteendet, som att barn som ser våld på TV blir mer okänsliga för det, att föräldrar som inte sätter upp tydliga gränser för tv-tittandet eventuellt är ”slapphänta” även när det gäller annat gränssättande, och att barnen förlorar en viktig del i socialiseringsprocessen när de passivt konsumerar tv istället för att leka med andra barn.

TV-spel då?

Utöver TV:ns påverkan på barn utförs det ständigt undersökningar om vilka eventuella effekter TV-spel kan ha på barn och ungdomars psyke. Debatten om dataspelens påverkan har aktualiserats i samband med att flera tonåringar som varit inblandade i olika skottdraman varit fanatiska i sitt spelande av diverse våldsspel. Resultaten, likt de om TV-våldet, av undersökningar är dock ofta ganska tvetydiga och debatten lär fortsätta.

Men, saken är den att antalet grova rån och mord har sjunkit markant i USA sedan 1991. En av de bidragande orsakerna tros vara det ökande TV-spelandet bland unga människor. När de sitter hemma och spelar så blir det helt enkelt mindre våld på gatorna. Det har förståeligt nog uppstått en hel del kritik mot denna teori eftersom den inte säger någonting om spelens påverkan på individens mentala utveckling.