Kategorier
Övrigt

Samband mellan TV-tittande och aggressioner hos små barn enligt amerikansk undersökning

Ända sedan TV kom på 50-talet har det spekulerats i mediets negativa påverkan på människor. På 80-talet rasade debatten i Sverige om det farliga tv-våldet, och det fanns länge en särskild censurmyndighet som klippte i filmer och satte åldergränser. Den svenska censuren väckte till exempel stor uppmärksamhet i världen när de satte åldersgräns på barnfilmen […]

Kategorier
Märkligt

Ditt val av säte i bussen speglar din personlighet

Var du sätter dig i bussen säger någonting om din personlighet, i alla fall på dubbeldäckarna i England, enligt Dr Tom Fawcett vid universitetet i Selford. Fawcett studerade busspassagerarnas verbala och icke-verbala (kroppsspråk) kommunikation i syfte att avgöra om var man sätter sig i bussen avslöjar någonting om personligheten. Efter sina observationer delade han upp […]

Kategorier
Märkligt

Kändiskultens historia och grundläggande psykologi – från Olympen till troskastande på Chopin, till Neverland

Michael Jacksons död väckte enorm uppmärksamhet runt hela världen. Timmarna efter dödsbudet kraschade delar av Internet totalt samman, och varje amerikansk tv-kanal med någon som helst självaktning hade minst en helikopter cirklande som en gam kring Neverland redan innan kroppen kallnat, och nästan en vecka senare skriver medier från Kapstaden till Stockholm, från Buenos Aires […]

Kategorier
Tolkning|informationsbehandling

Det fundamentala attributionsfelet – alla fördomars moder

Det fundamentala attributionsfelet är ett lätt deprimerande men samtidigt fascinerande psykologiskt fenomen som drabbar oss dagligen. Det fundamentala attributionsfelet innebär helt enkelt att människan är mer benägen att tillskriva inre faktorer, istället för att se till omständigheterna som förklaring, till att något sker, eller någon handlar på ett speciellt sätt. För att exemplifiera: Om X […]

Kategorier
Manligt & kvinnligt

Rött är verkligen kärlekens färg enligt psykologer

Nu är det vetenskapligt bevisat att rött är kärlekens färg. I alla fall för män. Psykologer vid universitetet i Rochester genomförde i slutet av förra året en undersökning på den röda färgens effekt på kvinnors attraktionskraft på män. Det visade sig att män attraheras mer av kvinnor som klär sig i rött, samtidigt som den […]

Kategorier
Märkligt

Leende i foton en indikator på om ert giftermål kommer hålla

Jag gillar forskningsstudier som fokuserar på till synes obetydliga och irrelevanta detaljer, men som ändå på något vis lyckas hitta ytterligare en pusselbit till människans beteende. Psykologer har nu upptäckt att om folk ler eller inte i gamla fotografier är en stark indikator för huruvida deras giftermål kommer hålla eller sluta i skilsmässa. I en […]

Kategorier
Tolkning|informationsbehandling

Ny studie bekräftar hur svårt vi har att förutsäga våra framtida känslor

Vi människor vill gärna tro att vi är unika och självmedvetna individer som kan förutsäga till exempel hur vi kommer uppleva semestern i Grekland, vad vi kommer tycka om den nya kollegan på jobbet, hur lyckliga vi kommer bli när vi vinner på Lotto, och vad vi kommer känna när en närstående går bort. Men […]

Kategorier
Stresshanteringsmetoder etc

Varför gråter vi egentligen? Nya rön om konsten att gråta och dess hälsofördelar

Barn gråter främst eftersom det är deras sätt att kommunicera behov eller frustration, som till exempel trötthet, hunger, eller leda. Många vuxna gråter för att de vill släppa lite på det känslomässiga trycket i samband med saknad, smärta eller annan form av obehag. Andra gråter för att de känner att det är “rensande”, och vissa […]