Kategorier
Tolkning|informationsbehandling

Det fundamentala attributionsfelet – alla fördomars moder

Det fundamentala attributionsfelet är ett lätt deprimerande men samtidigt fascinerande psykologiskt fenomen som drabbar oss dagligen. Det fundamentala attributionsfelet innebär helt enkelt att människan är mer benägen att tillskriva inre faktorer, istället för att se till omständigheterna som förklaring, till att något sker, eller någon handlar på ett speciellt sätt.

För att exemplifiera: Om X beter sig aggressivt och otrevligt tenderar Y att tillskriva X:s beteende som ett utslag av dennes personlighet, dvs. inre faktorer. X kan dock mycket väl ha en riktigt dålig dag, ha sovit dåligt, förlorat pengar, precis fått nyheten om ett dödsfall i familjen. Det kan helt enkelt finnas en uppsjö av möjliga orsaker i X:s externa miljö som får han eller henne att bete sig vresigt.

Men Y är samtidigt minst lika benägen att tillskriva och därmed ursäkta sitt eget “dåliga beteende” till yttre faktorer. Detta är det fundamentala attributionsfelet i ett nötskal, och det hjälper att vara medveten om detta psykologiska fenomen som ett led i sin personliga utveckling.

Det mest slående med detta fenomen är att även om det är Y som orsakat X vresiga humör, eller varit i precis samma sits själv, är han eller hon ändå benägen att attribuera det dåliga beteendet till “en dålig personlighet”.

Attributionsfelet är så starkt att undersökningar till och med påvisar att TV-tittare tenderar att tillskriva en karaktärs dåliga uppträdande till skådespelarens personlighet!

hannibal
Mordiska Hopkins...?

Ett svar på ”Det fundamentala attributionsfelet – alla fördomars moder”

Stängt för kommentering.