Kategorier
Stresshanteringsmetoder etc

Varför gråter vi egentligen? Nya rön om konsten att gråta och dess hälsofördelar

Barn gråter främst eftersom det är deras sätt att kommunicera behov eller frustration, som till exempel trötthet, hunger, eller leda. Många vuxna gråter för att de vill släppa lite på det känslomässiga trycket i samband med saknad, smärta eller annan form av obehag. Andra gråter för att de känner att det är “rensande”, och vissa känner att de glömt bort hur man gråter överhuvudtaget.

Oavsett vilken kategori man tillhör har psykologer länge funderat på syftet med att gråta. Holländska och amerikanska forskare publicerade dock i december 2008 nya forskningsuppgifter om människans tårar, och huruvida det finns några hälsofördelar med gråten.

Undersökningen påvisade att hälsofördelarna med att gråta helt enkelt beror på vem det är som fäller tårarna, var, och varför.

Majoritetet av de som ingick i i undersökningen  rapporterade att de mådde bättre efter tårarna, samtidigt som 10 % kände sig direkt sämre till mods efteråt, och 1/3 kände ingenting speciellt efter att ha gråtit. De som var minst benägna att rapportera någon som helst förbättring av sin sinnesstämning efter tårarna var de som, vid undersökningen led av ångest, eller någon form av mildare depression.

För övrigt var det de som fick någon form av socialt stöd i samband med att de grät som var mest benägna att rapportera tårarna som någonting positivt.

Den mest påtagliga fysiska effekten av tårar är hur själva gråten lugnar andingen i ett negativt stresstillstånd, och på sätt lugnar ner personen som gråter. Dessutom varar den positiva lugnande effekten av tårarna längre än den negativa känslan som är associerad med gråten, vilket bidrar till att vi är mer benägna att minnas en episod av tårar som en positiv upplevelse.

Ett svar på ”Varför gråter vi egentligen? Nya rön om konsten att gråta och dess hälsofördelar”

Man har funnit Opium liknande ämnen (typ morfin) som när man gråter frigörs i tår vätskan. Detta ger en lugnande effekt.

Stängt för kommentering.