Kategorier
Psykologi

Blir man lycklig av pengar? Kan man bli lyckligare av att köpa saker?

Ända sedan de första mynten började användas i Egypten för 4000 år sedan har man debatterat huruvida pengar egentligen gör oss lyckligare. Vi blir dagligen utsatta för ändlösa mängder reklambudskap som uppmanar oss att vi behöver materiell välfärd för att vara lyckliga, att den som har rikedom får alla andra värden som kärlek och vänskap […]

Kategorier
Personligt utvecklande

Hur lång tid tar det att ändra ett beteende?

De flesta människor kämpar någon gång i sitt liv med att bli av med någon form av negativt beteende, eller försöka göra så att ett nytt positivt beteende blir en naturlig del av ens handlingar. Man kanske vill sluta röka, äta mer, äta mindre, träna mer, dricka mindre alkohol, bli mer hygienisk, bryta negativa handlingsmönster i relationer, […]

Kategorier
Sociologi

Kvinnor är bättre vänner enligt sociologisk undersökning

En fyraårig studie utförd av en grupp sociologer (på 10, 000 individer) vid universitet i Manchester har slagit fast att kvinnor är mer benägna än män på att skapa djupa och varaktiga (ofta livslånga) vänskapsrelationer. Andra intressanta observationer i undersökningen om vänskap: Män, enligt undersökningen, är mer beräknande när de väljer vänner än vad kvinnor […]

Kategorier
Övrigt

Därför svär vi – När vi yttrar svärord dämpas smärtan

Forskare från England genomförde nyligen en undersökning med 64 deltagare. Syftet med undersökningen var att de ville testa hur vår tolerans för smärta påverkas när vi använder oss av svärord. Eftersom svärandet ofta är överdriven och inte står i proportion till smärtan trodde forskarna att svärandet skulle leda till mindre smärttolerans. Resultatet blev dock precis […]

Kategorier
Märkligt

Hundpsykologi – kan forskning på hundars beteende ge svar om människan?

Psykologer har länge studerat djurs slutledningsförmåga i förhoppningen att hitta ledtrådar till vad det är som skiljer människan från andra arter. Nu har forskare vid Harvard börjat forska i hundars psykologi eftersom de i mångt och mycket förstår saker och ting som andra djur, utöver människan, inte är i närheten av att förstå. Som till […]

Kategorier
Kroppsspråk

Kroppsspråk – om att flirta med kroppsspråket, tyda lögner etc.

Kroppsspråk är den ordlösa, medvetna eller omedvetna, kommunikationen som sker mellan människor. Det sägs att kroppsspråket står för över hälften av det vi kommunicerar. Vissa forskare hävdar att så stor del som 80 % av vår kommunikation sker genom icke-verbal kommunikation. Det är dock mer rimligt att anta att siffran ligger någonstans runt 50 %. […]

Kategorier
Stresshanteringsmetoder etc

Varför gråter vi egentligen? Nya rön om konsten att gråta och dess hälsofördelar

Barn gråter främst eftersom det är deras sätt att kommunicera behov eller frustration, som till exempel trötthet, hunger, eller leda. Många vuxna gråter för att de vill släppa lite på det känslomässiga trycket i samband med saknad, smärta eller annan form av obehag. Andra gråter för att de känner att det är “rensande”, och vissa […]

Kategorier
Psykologi

Psykologi – definition och olika framträdande skolor inom psykologin

Vad är psykologi? Det råder ofta en missuppfattning om vad psykologi, som myntades som begrepp redan 1590, egentligen är. Den beteendevetenskapliga förgreningen är främst besläktad med sociologi och antropologi, men är främst fokuserad på individen istället för individernas samspel på gruppnivå. Psykologisk forskning försöker bland annat dissekera människans tankar, känslor, och beteende. Lärdomar som dras […]