Kategorier
Personligt utvecklande

Hur lång tid tar det att ändra ett beteende?

De flesta människor kämpar någon gång i sitt liv med att bli av med någon form av negativt beteende, eller försöka göra så att ett nytt positivt beteende blir en naturlig del av ens handlingar. Man kanske vill sluta röka, äta mer, äta mindre, träna mer, dricka mindre alkohol, bli mer hygienisk, bryta negativa handlingsmönster i relationer, […]

Kategorier
Övrigt

Njutning är det enda sanna värdet enligt ny avhandling

Hälsa, kunskap, vänskap och rikedom är bara några exempel på värden vi rankar högt. Men frågan är egentligen varför? Enligt filosofen David Brax på Lunds universitet är njutning det enda riktigt värdefulla, allt som vi värderar som viktigt i livet ger oss på ett eller annat sätt njutning via ett och samma njutningssystem i hjärnan. Enligt […]

Kategorier
Stresshanteringsmetoder etc

Detta har psykologin lärt oss om att leva ett gott liv

Psykologisk forskning fokuserar ofta mer på människors problem, och hur de ska lösas, istället för hur vi ska uppnå ett gott liv, och upprätthålla detta leverne. Nansook Park och Christopher Peterson från University of Michigan uppmanar dock alla psykologer att mer aktivt samarbeta och sammanställa sin forskning i syfte att ge svar på frågan vad […]

Kategorier
Personligt utvecklande

Vissa självhjälpsmetoder kan skapa motsatt effekt

Inom självhjälp är en av de vanligaste metoderna att man skapar en positiv fras om sig själv som man upprepar dagligen – en form av mantra. Exempel på meningar kan vara “jag är bra”, “jag är en älskvärd person” eller “jag kommer att lyckas”. Dessa typer av positiva mantran återkommer i all från självhjälpsböcker med […]

Kategorier
Tolkning|informationsbehandling

Därför föredrar du att hålla telefonen mot höger öra

Information behandlas bättre om den först går in via högra örat. Detta hävdar i alla fall italienska forskare som kommit fram till denna slutsats efter tre separata studier. Deras slutsats är att om du vill förmedla ett budskap ökar du chanserna att mottagaren ska emot det väl om du talar mot hans eller hennes högra […]

Kategorier
Psykologi

Så optimistiska är världens medborgare

Universitetet i Kansas i samarbete med Gallup utförde nyligen en undersökning gjord på 150, 000 människor i över 140 länder som gick ut på att mäta optimismen hos invånarna i olika länder runt världen. Resultatet är överraskande. Det visar sig nämligen att trots, i alla fall ett skenbart, hot från den ekonomiska krisen, miljökatastrofer, terrorism […]

Kategorier
Märkligt

Hundpsykologi – kan forskning på hundars beteende ge svar om människan?

Psykologer har länge studerat djurs slutledningsförmåga i förhoppningen att hitta ledtrådar till vad det är som skiljer människan från andra arter. Nu har forskare vid Harvard börjat forska i hundars psykologi eftersom de i mångt och mycket förstår saker och ting som andra djur, utöver människan, inte är i närheten av att förstå. Som till […]