Kategorier
Stresshanteringsmetoder etc

Detta har psykologin lärt oss om att leva ett gott liv

Psykologisk forskning fokuserar ofta mer på människors problem, och hur de ska lösas, istället för hur vi ska uppnå ett gott liv, och upprätthålla detta leverne.

Nansook Park och Christopher Peterson från University of Michigan uppmanar dock alla psykologer att mer aktivt samarbeta och sammanställa sin forskning i syfte att ge svar på frågan vad ett gott liv är, och hur det uppnås.

De konstaterar att så här långt har psykologin konstaterat att för att leva ett bra och lyckligt liv bör du:

  • Uppleva mer positiva än negativa känslor
  • Uppnå en känsla av att ditt liv så här långt levts på bästa sätt
  • Kontinuerligt använda dig av dina talanger och styrkor
  • Odla starka sociala relationer med andra människor
  • Involvera dig i arbete och andra aktiviteter
  • Vara en del av ett större sammanhang – en social grupp
  • Uppleva det som att ditt liv har mening
  • Leva i en miljö där du känner dig hälsosam och säker

Vill du läsa mer om hur man lever ett liv som gör dig lycklig och ger dig en känsla av tillfredställelse rekommenderar jag Finna Flow (Finding Flow) av Mihaly Csikszentmihalyi. Csikszentmihaly är en forskare/filsof inom lycka, och understryker bland annat vikten av hitta lycka i enkla vardagssysslor såväl som att vi ständigt utmanar oss själva, att arbeta på sin koncentration och uppmärksamhet i nuet, och att njuta av livet i sällskap med andra. Boken kan du hitta billigt genom att beställa den på Bokus.

Att hitta flow har för övrigt många likheter med såväl urgamla buddistiska principer som modern psykologisk forskning. Läs till exempel om Medveten Närvaro.