Kategorier
Övrigt

5 strategier för ökad intelligens

InteligensInnan vi går in på bra strategier som du kan tillämpa för att öka din intelligens så kan det vara på sin plats för en definition: vad menar vi med intelligens?

Ofta delar man upp begreppet intelligens i kristalliserad intelligens och flytande intelligens. Det förstnämnda syftar till hur bra individen är på att använda olika färdigheter, sin samlade kunskap och färdigheter för att lösa problem. Flytande intelligens syftar kortfattat till hur bra man är på att lösa problem, förstå sammanhang och göra slutsatser oberoende av vilka kunskaper man besitter.

Forskning har visat att det går att förbättra den flytande intelligensen, och ju mer aktiv du är ju bättre resultat når du.

Det är främst 5 strategier som man kan använda sig av för att öka denna del av intelligensen. Enligt forskare bör du:

  • Ständigt söka upp nya saker, miljöer, färdigheter, etc. som är okända för dig. Genom att söka upp nya saker i tillvaron trimmar du hjärnans synapser.
  • Du bör hela tiden utmana dig själv och din förmåga. Här handlar det inte om att träna hjärnan genom att bli expert på en specifik hjärnövning som till exempel Sudoko. Det enda detta åstadkommer är att du blir bättre på just denna hjärnövning. Att utmana sin intelligens genom till exempel hjärnövningar är att hela tiden lära sig nya övningar. Ena veckan kanske det är Sudoko, nästa vecka någon helt annan typ av hjärnövning (som Wordfeud), etc. Undersökningar har visat att detta är ett överlägset sätt att öka hjärnförmågan. Principen går att tillämpa på det mesta och budskapet är tydligt: snöa inte in på en sak.
  • Tänk kreativt och undvik att fastna i gamla tankemönster. Detta hänger ihop med nästa punkt som är att:
  • Göra saker och ting ”den hårda vägen”, det vill säga följ inte minsta motståndets lag i allt du gör. Om du till exempel vill lära dig att bli en bra fotograf, undvik alla moderna knappar med förinställningar. Lär dig istället hur bländarvärde, bländartid etc. hänger samman.
  •  Ägna dig åt nätverkande. När du utsätter dig för främmande människors nya idéer och tankar, genom sociala medier som Twitter och Facebook eller ansikte mot ansikte, så ger det dig nya perspektiv på tillvaron som i sin tur förbättrar din intelligens.

Ett svar på ”5 strategier för ökad intelligens”

med tanke på har nu tagit pshykatri mediciner över tjugo år jag blir både inteligentare och rensar bort skräp min iq når om dagen över 700% jag har fixat mig de högre faserna mot iq

Stängt för kommentering.