Kategorier
Psykologi

Psykologi – definition och olika framträdande skolor inom psykologin

Psykologi - läran om själen
Psykologi - läran om själen

Vad är psykologi? Det råder ofta en missuppfattning om vad psykologi, som myntades som begrepp redan 1590, egentligen är. Den beteendevetenskapliga förgreningen är främst besläktad med sociologi och antropologi, men är främst fokuserad på individen istället för individernas samspel på gruppnivå.

Psykologisk forskning försöker bland annat dissekera människans tankar, känslor, och beteende. Lärdomar som dras inom psykologin appliceras på bland annat behandlingsmetoder för psykisk hälsa, självhjälp, prestandaförbättring (inom till exempel idrotten), och ergonomi.

Den som studerar psykologi har mycket att vinna då det gäller att förstå sig själv och andra. Psykologistudenten skaffar sig helt enkelt en uppsättning vassa verktyg för att förbättra såväl  sin vardag som karriär.

Det finns många olika förgreningar och skolor inom psykologin som ämne. Psykoanalysen till exempel fokuserar mycket på våra omedvetna tankar, vår sexdrift, osv. Behaviorismen fokuserar mer på det naturvetenskapliga tänkandet och ser människan som en ren produkt av hennes omgivning och biologiska förutsättningar.

Kognitiv psykologi, som mer eller mindre uppstod som en reaktion mot behaviorismen är den idag mest populära skolan, och den kognitiva psykologin ser mer individen som en produkt av de faktorer som styr hennes tankeprocesser. Forskning av intelligens, minne, språk och medvetande etc. är därför centrala delar i denna inriktning.

Transpersonell psykologi är en annan skola värd att nämna. Den transpersonella psykologin studerar det mänskliga sinnets andlighet, eller det transcendentala, och försöker förklara metafysiska och mystiska och religiösa upplevelser. En central del inom den transpersonella psykologin är forska kring förändrade medvetandetillstånd, som att försättas i trans, hypnos, utomkroppsliga upplevelser, och så vidare.

Själva ordet psykologi kommer för övrigt från grekiskan och betyder “läran om själen”.