Kategorier
Psykologi

Gamla tanter och gubbar mår bäst – ju äldre vi blir ju lyckligare blir vi

Beautiful old lady from Darap(Sikkim) village
Gamla tanter mår överlag riktigt bra

Mår gamla tanter och gubbar bättre än den unga befolkningen? Svaret är faktiskt, ja, det gör de.

Psykologiska undersökningar har visat att ju äldre vi blir ju bättre mår vi, förutsatt att vi inte drabbas av demens. Psykologer menar att detta beror på att äldre har lärt sig att göra det bästa av tiden, och vet vilka situationer som gör att de mår bra respektive dåligt. De har lärt sig att undvika stressiga situationer och leva i nuet.

En annan egenskap som är avgörande för vår lycka är hur vi balanserar våra känslor, och ju äldre vi blir ju bättre blir vi på att hantera våra känslor. Dessutom kommer visheten när man blir äldre att tiden kommer inte igen, och varje dag måste därför ses som en gåva.

Psykologerna uppmanar unga människor att tänka lite mer som de gamla redan idag om de vill finna lyckan. De äldres inställning är baserad på ett helt livs erfarenhet om vad det innebär att vara lycklig.

Studien som utfördes i USA baserades på människor ända upp i 90-årsåldern.

Källa: BBC