Kategorier
Övrigt

DMDD – ny kontroversiell diagnos för barn

DMDD är en ny psykiatrisk diagnos som blir alltmer vanlig i USA, och som förmodligen kommer att bli allmänt vedertagen även internationellt sett. DMDD är en alternativ diagnos till bipolär sjukdom hos barn. Barnpsykologen Peter Parry tror att DMDD kan bli en lika ökänd diagnos som andra akronymer som till exempel ADHD.

Vad är DMDD? Akronymen står för Disruptive Mood Dysregulation Disorder, vilket alltså har att göra med en störning i hur barnet reglerar sitt humör.

Störningen karaktäriseras främst av kraftiga humörutbrott som en respons till vanliga stressiga situationer. Utbrotten manifesterar sig i verbala eller fysiska aggressioner mot andra människor eller egendom. Utbrotten sker ofta (tre till fem gånger per vecka) och står inte alls i proportion till provokationen eller situationen. Insjuknandet sker innan tio års ålder och beteendet måste ha pågått i minst tolv månader för att diagnosen ska övervägas.

Vad som föranlett denna nya diagnos är oklart, men barn lider enligt många källor i allt högre grav av olika typer av stress vilket visar sig i aggressiva beteenden.

Experter varnar för att om DMDD blir en officiellt accepterad diagnos i den amerikanska psykiatriska bibeln (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) kan det leda till en epidemi av diagnoser.

Vi återkommer i ämnet om DMDD skulle bli ett allmänt vedertaget begrepp i Sverige också.