Kategorier
Övrigt

Hur många har ADHD? Symptom, medicin, behandling på en mycket utbredd funktionsnedsättning

ADHD är en funktionsnedsättning och akronymen betyder: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder och dess kännetecken är hyperaktivitet och bristande uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter. En person med ADHD har ofta dålig koll på sin omgivning och är impulsiv och hyperaktiv. Den svenska översättningen av ADHD lyder: ”Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet”. En liknande funktionsstörning är ADD, som kännetecknas av bristande uppmärksamhet, men INTE hyperaktivitet.

Orsaken till varför så många utvecklar ADHD är oklar, men flera nya undersökningar har börjat se samband mellan besprutningsmedel och kemikalier som används vid framställande och förvaring av mat. Andra faktorer är uppväxt, hjärndysfunktion, etc. Läkaren avgör med en samlad symptombild som grund, efter att ha observerat patienten, om patienten har ADHD eller inte. Det går alltså inte att ta ett blodprov, eller röntga hjärnan, eller på annat sätt mäta eller fysiskt observera ADHD hos en patient. Det är mycket därför som diagnosen är så kontroversiell.

Det finns flera, mer eller mindre luddiga symptom på ADHD. De mest framträdande är att man har svårt att behärska sig och är mycket impulsiv, att man lider av glömska, att man är hyperaktiv, och att man har mycket bristande koncentration. Andra symptom inkluderar sen språkutveckling, dålig motorik, ångest, oro och depression, sömnproblem, hetsigt humör och att man har en tendens att ”snöa in”, haka upp sig på olika meningar och ord.

Hur många lider av ADHD?

I USA har man precis sammanställt en stor undersökning som menar att en av tio (mellan 4-17) barn i USA lider av ADHD. Två tredjedelar av dessa får medicin mot sin funktionsnedsättning. Detta betyder att under den senaste fyraårsperioden har antalet barn som har ADHD i USA ökat med hela 21 procent! Ökningen är lika stor oberoende av socioekonomisk tillhörighet. Störst är ökningen hos mindre barn (42 procent).

Hur behandlar man ADHD?

Det finns inget permanent botemedel mot ADHD, men det finns mediciner som lindrar symptomen. Detta handlar då främst om preparat som innehåller mycket små mängder amfetamin. Två vanliga mediciner när man behandlar ADHD är Concerta och Ritalin. Anpassad specialpedagogik i skolan och en lugn och trygg miljö är bland de viktigaste faktorerna för att lindra effekterna av ADHD.

Vad det gäller kost finns det viss data för att fiskolja ger positiva effekter för barn som har ADHD. Det har dock gjorts lite forskning på området och det bästa är helt enkelt att utgå från att en naturlig kost med så lite kemikalier och tillsatser som möjligt är det bästa valet. Undvik socker.

ADHD växer dock inte bort med åren, oavsett om man får både mediciner och pedagogisk hjälp och terapi. Men tillståndet kan helt klart förbättras och många som får rätt behandling mot sin ADHD redan från unga år lever helt normala liv.

Källa: wddty.com