Kategorier
Märkligt

Om klubb 27 och kända musikers förhöjda risk att dö i förtid

Klubb 27 - döda rockstjärnor som dog vid 27
Rockstjärnor dör påfallande ofta unga

Vi har alla hört talas om ”klubb 27”, som syftar till den långa rad av populära musiker som dog redan vid 27-års ålder. Denna klubb kallas även ”Curse of 27”, eller ”Forever 27 club”.

Kända musiker som dog redan vid 27-års ålder inkluderar legendarer som Brian Jones, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin och Amy Winehouse. Men hur ligger det till med dödligheten bland musiker som blir kända? Är den verkligen högre överlag?

Svaret är, ja. Risken för att en känd musiker ska dö i förtid är markant mycket högre jämfört med en ”vanlig människa”.

Nyligen Gjorde Mark Bellis vid Liverpool John Moores universitet en undersökning om detta genom att studera artister som varit med och skapat de tusen mest populära skivorna genom tiderna. Bellis och hans team kom fram till att mellan tre och 25 år efter att en musikartist först slagit igenom är sannolikheten att de går en för tidig död till mötes 1,7 gånger större än för andra nordamerikaner och européer i samma ålder.

De vanligaste dödsorsakerna för de framgångsrika musikerna var, enligt undersökningen, alkohol och andra droger (31 procent), olyckor (14 procent), våld och självmord (9 procent), hjärtsjukdomar (14 procent) och cancer (20 procent).

Som någon uttryckte det, ”populärmusik må vara den mest kraftfulla uppvaktnings-signal som någonsin utvecklats, men också en av de dödligaste”.