Kategorier
Personligt utvecklande

Vill du att ditt barn ska bli mer kreativt? Gör en resa utomlands

Barn tar bild på vacker sjö
Att resa är bra för barnens utveckling

Många brukar lämna sina barn hemma när de åker på semester utomlands vilket är mycket synd. Barn behöver också semester, och undersökningar pekar på att det är bland annat bra för barnens kreativa förmåga att se sig om i världen redan i unga år.

Studierna pekar främst på att det är bra för kreativiteten att utforska främmande kulturer. Forskarna jämförde den kreativa förmågan hos studenter som växt upp utomlands med studenter som växt upp i hemlandet (USA i detta fall). Man lät studenterna göra flera olika standardiserade prov och tester av olika slag och kom fram till att de med en internationell uppväxt var markant mycket mer kreativa.

Psykologiska forskare tror att kreativitet hänger samman med ett öppet sinne, och få saker har en så stark förmåga att öppna sinnet som resor till främmande länder. Att bo i eller resa till ett annat land tvingar hjärnan att ”tänka utanför boxen” inom flertalet olika områden.

När allt är nytt, som mat, sociala koder, konst, arkitektur och lagar så tvingar det barnet att snabbt anpassa sitt tänkande. Samma processer i hjärnan som går på högvarv när barnet tar till sig alla främmande bilder och information är också involverade i det kreativa skapandet. Detta visar sig senare i livet då beresta barn är mer benägna att kunna tänka kreativt vad det gäller studier, konsten och affärer.

Det säger sig också självt att ju tidigare ett barn får se sig om i världen ju mer benägen blir barnet att växa upp med en tolerant inställning till andra kulturer och människor. Dessutom har beresta barn förmodligen det lite lättare att knyta vänskapsband med främlingar längre fram i livet.

Den kanske bästa lärdomen ett barn drar av en resa är dock att hon eller han lär sig att det inte är farligt att testa nya saker, som olika typer av mat. Det gäller dock att föräldrarna på olika sätt uppmuntrar barnet att våga testa det som känns främmande.

I följande artikel kan du läsa några bra tips om var du lämpligast och billigast kan resa med barnen.