Kategorier
Personligt utvecklande

Vad du tycker om andra säger mer om dig själv än dem

En undersökning utförd av Wake Forest University visar att människor som tenderar att se andra människor på ett positivt sätt upplevs mer positivt av andra.

Dessutom kan man dra tydliga paralleller mellan hur en människa beskriver andra människor och hennes psykiska välmående. Ju mer positivt du ser på andra människor ju mindre är risken att du drabbas av mental ohälsa, depression och så vidare. Dessutom blir du mer populär och omtyckt av din omgivning.

Så om du är benägen att ägna dig åt skvaller, och om du tenderar att fokusera på människors negativa sidor istället för det positiva är du inne på helt fel spår! Men det visste du nog redan…