Kategorier
Personligt utvecklande

Detta är vägen till lycka enligt världens lyckligaste man

Fransmannen Matthieu Richard refereras ofta till som ”världens lyckligaste man”. Richard var en akademiker som sadlade om till att bli en tibetansk munk och är bland annat känd för att sprida sin kunskap om lycka via föreläsningar och böcker.

Enligt Richard är lycka en färdighet som alla andra, som man måste öva på om man ska komma någonstans.

Jump!
Övning ger färdighet

Richard har deltagit i studier som påvisat att hjärngympa i form av meditation kan leda till markant högre lyckonivåer i hjärnan. MRI-röntgen visade att Richard och andra som mediterar regelbundet (samtliga i studien hade över 10, 000 timmars meditation under bältet) uppvisade en hög grad ”positiva känslor” i den vänstra delen av hjärnan där hjärnans lyckocentrum sitter.

Flertalet andra studier har också visat att även nybörjare som precis börjat meditera kan känna sig lyckligare med hjälp av meditation.

Richards menar att hjärnan är formbar och att vi besitter kraften att förändra våra liv på ett mycket genomgripande sätt enbart med hjälp av små förändringar i hur vi hanterar våra tankar, och hur vi uppfattar och tolkar världen. ”Lycka är en färdighet som kräver en ansträngning och tid”.