Kategorier
Manligt & kvinnligt

Sparsamma människor benägna att välja slösaktig partner – och tvärtom

En amerikansk studie pekar på ett mycket starkt samband mellan hur “slösaktiga” personer drar sig till “sparsamma” personlighetstyper och tvärtom. De amerikanska forskarna (från tre olika universitet som studerat gifta par) anser att mönstret i hur man väljer partner utefter sin raka ekonomiska motsats är så starkt att det är statistiskt säkerställt.

Studier på hur människor väljer partners är ofta intressanta, då de alltid når en slutsats som verkar så motsägelsefull, rentav ologisk. Som vanligt finns det dock en underliggande logik i slutsatserna som är svår att värja sig mot.

I denna undersökning, som har sin fokus på känslorna kring att spendera, har forskarna dragit slutsatsen att de beteenden vi ogillar som mest i oss själva ogillar vi också hos andra. Projiceringens makt är stor. Den som sparar och sällan unnar sig någonting “onödigt” drömmer ofta om att vara tillräckligt avslappnad för att kunna göra ett impulsköp eller göra en galen weekendresa till London på kredit, medans den som lever som om det hängde en meteor i skyn ofta längtar efter lite ordning och reda. Och pengar på fredag.

Det är således logiskt att dessa personlighetstyper kompletterar varandra i ett romantiskt (?) förhållande. Det är också intressant att notera att ” Ju mer missnöjda personerna var med det egna beteendet, desto större var sannolikheten att de valde sin motsats.” Vem har inte sett detta beteende hos sig själv, eller andra, särskilt då individer som är särskilt benägna att projicera.

Men resultatet är ändå något motsägelsefullt. För när ogifta personer fick beskriva sin drömpartner ville de allra flesta nämligen träffa någon med en liknande inställning till privatekonomi som de själva.

Det är dock som bekant ett välkänt faktum inom socialpsykologin att människor är oerhört dåliga på att förutsäga sina framtida handlingar eller känslor. Detta gäller i synnerhet attraktion. De flesta har en helt felaktig inre bild av vem eller vad de tror attraherar dem.

Avslutningsvis bör nämnas att studien också fastslår att de par som befinner sig längst ifrån varandra vad det gäller inställningen om personlig ekonomi också är de som bråkar som allra mest. Om du är Gustav Wasa-typen bör du kanske alltså tänka två gånger innan du bjuder hem Kate Moss på middag. Och tvärtom…