Kategorier
Manligt & kvinnligt

Dofternas betydelse för attraktionen mellan män och kvinnor

Storleken kanske inte har någon betydelse, men det har luktsinnet. En ny undersökning publicerad i Flavour and Fragrance Journal bekräftar det forskare länge trott om dofternas betydelse i attraktionsfasen, och hur doftsinnet överlag har större betydelse för kvinnor än män.

Forskarna är till exempel övertygade om att kvinnor är bättre än män på att utläsa biologisk data ur svett.

De kan till exempel utläsa biologisk data ur mäns underarmssvett i syfte att bättre kunna urskilja en lämplig partner.

Något som starkt stöder teorin att mäns dofter är viktiga när en kvinna väljer en lämplig partner är faktumet att mäns olika dofter är svårare att dölja för henne med hjälp av till exempel olika parfymer jämfört med lukten hos hennes medsystrar.

Kvinnor kan dessutom “läsa” en mans svett och avgöra om han är intresserad eller inte.  Olika delar av kvinnors hjärnor aktiveras när de utsätts för dofter från en man som är sexuellt upphetsad.

Avslutningsvis kan nämnas att det har visat sig att män också använder sina näsor när de väljer en partner. Män reagerar olika starkt på hennes lukt beroende på var kvinnan befinner sig i sin menstruationscykel. Ju mer fertil hon är ju mer attraktivt luktar hon för en man.

Summa summarum kanske är att, såväl kvinnor som män, bör använda så lite och så lite doftande parfym/rakvatten som möjligt, och istället satsa på sin mer naturliga doft!

Det är för övrigt oklart om storleken på näsan har någon inverkan…

Källa: Livescience.com