Vårt tips: sluta grubbla börja leva med hjälp av denna briljanta bok!

Hur påverkar lågkonjunkturen brottsstatistiken? Alarmerande ökning av vissa brott i USA.

Brottstatistiken ökar lite överallt..

Brottstatistiken ökar lite överallt..

En intressant artikel av Billshrink pekar på hur vissa typer av brott har ökat i USA sedan den ekonomiska depressionen slog till med full kraft hösten 2008.

Vissa förståsigpåare hävdar att ångesten, smärtan och känslan av förlust som går hand i hand med lågkonjunkturen har gjort de redan brottsbenägna alltmer benägna att begå brott, samtidigt som andra ”tvingas” inpå brottets bana. Amerikanska kriminologer räknar med att brott relaterade till ekonomin ökat med hela 44 %!

Typ av brott som ökat sedan hösten 2008

Föga förvånande har antalet inbrott ökat markant i USA i takt med den ekonomiska krisen. Ökningen ligger på 32 %.

Bilinbrott och bilstölder har under samma period ökat med otroliga 40 %!

Andra brott som ökar kraftigt är olika former av bedrägeri och identitetsstöld.

Det finns också en växande rapportering av brott som på mer eller mindre svaga grunder länkas samman med lågkonjunkturen. Cornell University rapporterar till exempel att man sett en ökning av prostitution och knarkmissbruk. I Amsterdam, den europeiska prostitutionens huvudstad, ser man dock en kraftig minskning i sexhandeln, och fallande priser för sextjänster i The Red Light District.

I Storbritannien rapporterar Guardian att polisen misstänker att våld i hemmet ökat sedan recessionen tog fart, och samma saker rapporteras från vissa håll i USA. Sifforna verkar dock inte helt övertygande, men det finns tidigare studier som sammanbundit lågkonjunkturer med till exempel ökat våld mot kvinnor.

Positivt är dock att den ekonomiska krisen till trots fortsätter mordstatistiken sjunka markant i New York (21 %). En psykolog på Cornell hävdar att i en krisekonomi är det färre människor som befinner sig på shoppinggatorna, samtidigt som de är mindre benägna att göra stora kontaktuttag i bankomaterna.

En annan psykolog på Purdue säger att ” Det som verkar ha störst betydelse är balansen mellan de krafter som drar samhället i olika riktningar och de krafter som förenar samhället. Jag tror att det som händer nu är sådana krafter som för oss samman, det finns en känsla av gemensamma uppoffringar”. En förklaring så fin som någon.

Forskare använde sig för övrigt av ungefär samma förklaringsmodell när de försökte förklara varför brottstatistiken sjönk så kraftigt i New York efter 11 september. Det ska dock påpekas att mordstatistiken sjunkit i New York sedan början på 90-talet, utan att någon egentligen lyckats förklara varför. En tidig förklaring var att det skulle ha att göra med ”Nolltolerans”-metoden, men denna teori har fått alltmer kritik genom åren. Det är många faktorer som påverkar samhället, som vi förmodligen aldrig kommer förstå hur mycket statistik vi än använder oss av…

Etiketter: ,
0 comments

0 kommentarer … add one

Gör din åsikt hörd