Kategorier
Psykologi

Psykologi – definition och olika framträdande skolor inom psykologin

Vad är psykologi? Det råder ofta en missuppfattning om vad psykologi, som myntades som begrepp redan 1590, egentligen är. Den beteendevetenskapliga förgreningen är främst besläktad med sociologi och antropologi, men är främst fokuserad på individen istället för individernas samspel på gruppnivå. Psykologisk forskning försöker bland annat dissekera människans tankar, känslor, och beteende. Lärdomar som dras […]

Kategorier
Sociologi

Sociologi – en kort introduktion till ämnet och dess historia

Sociologi är en vetenskap med många förgreningar, som bland annat dissekerar mänskliga relationer och samspel in i minsta detalj och analyserar gruppbildningar och gruppdynamik etc. med breda penslar. Ordet sociologi betyder “läran om det sociala”. Sociologer studerar individer och olika former av gruppbildningar med utgångspunkten i ett större sammanhang. Till exempel studeras den arbetslöses situation […]

Kategorier
Psykologi

Socialpsykologi – om att förstå människors tankar, känslor och beteende

Socialpsykologi är läran om att förstå människans tankar, känslor och beteende utifrån samspelet med andra människor. Socialpsykologi är ett brett ämne som rör sig inom såväl psykologins dimensioner som sociologin och handlar om att försöka förstå hur människans tankar, känslor och beteende påverkas av andra människors sociala närvaro. Faktum är att socialpsykologin sägs ha haft […]