Kategorier
Övrigt

Tjänar långa män mer? Och hur ligger det till med kvinnor? Har längden någon betydelse för deras lön?

Ni har säkert hört talas om någon av alla de undersökningar som påvisat att långa män tjänar mer pengar än kvinnor. Finns det någon sanningshalt i detta? Och hur ligger det till för långa kvinnor?

Längden har betydelse

I Tyskland har man gjort en stor undersökning som undersökt relationen mellan lön och längd för båda könen. Tyskarna konstaterar att kvinnor som är kortare än medellängden och män som är något längre än medel har signifikant mycket högre löner i genomsnitt.

Vad det gäller båda könen, när man tar med olika faktorer som varierande längd, yrke, om man jobbar i den privata eller offentliga sektorn osv. konstateras det också att de som diskrimineras (om man ser till längden) mest på arbetsmarknaden är män som arbetar i den privata sektorn och som är mycket kortare ELLER mycket längre än genomsnittslängden för en man. Skillnaden vad det gäller lön och längd är inte lika uttalad för kvinnor.

Källa: “The nonlinear link between height and wages in Germany, 1985–2004″ ,Economics & Human Biology, Volume 7.

Measuring up_4124
Längden har betydelse