Kategorier
Psykologi

Hur påverkar lågkonjunkturen efter Corona brottsstatistiken? Ökade antal brott efter förra finanskrisen?

Brottstatistiken ökar lite överallt..
Brottstatistiken ökade lite överallt kortsiktigt

Många säger redan i slutet av mars 2020 att botten ökar i kölvattnet av Corona-krisen, och då främst inbrott, rån och bedrägerier. Men hur såg det ut vid den förra stora finanskrisen som inleddes 2007-2008?

Vissa typer av brott ökade i USA cirka ett år efter sedan den ekonomiska depressionen slog till med full kraft hösten 2008. Vissa experter menade att ångesten, smärtan och känslan av förlust som går hand i hand med lågkonjunkturen gjorde de redan brottsbenägna alltmer benägna att begå brott, samtidigt som andra “tvingas” inpå brottets bana. Amerikanska kriminologer räknade 2009 med att brott relaterade till ekonomin ökat med hela 44 %! Typ av brott som ökade sedan hösten 2008 fram till sommaren 2009: Föga förvånande ökade antalet inbrott  markant i USA i takt med den ekonomiska krisen. Ökningen låg ett tag på 32 %. Bilinbrott och bilstölder ökade under samma period med otroliga 40 %! Andra brott som ökade kraftigt var olika former av bedrägeri och identitetsstöld.

Det fanns också, sommaren 2009, en växande rapportering av brott som på mer eller mindre svaga grunder länkades samman med lågkonjunkturen. Cornell University rapporterade till exempel att man sett en ökning av prostitution och knarkmissbruk. I Amsterdam, den europeiska prostitutionens huvudstad, såg man dock en kraftig minskning i sexhandeln, och fallande priser för sextjänster i The Red Light District. I Storbritannien rapporterade Guardian att polisen misstänker att våld i hemmet ökat (det har även kommit in larmrapporter om detta från bland annat Wuhan då staden låg i karantän) sedan recessionen tog fart, och samma saker rapporterades från vissa håll i USA. Det finns flera tidigare studier som sammanbundit lågkonjunkturer med till exempel ökat våld mot kvinnor.

Tips. Läs nyheter och guider kring Covid 19 här.

Positivt var dock att även under denna period med ökad misshandel, bedrägeri och inbrott så minskade mordstatistiken markant i New York (21 %). En psykolog på Cornell hävdar att i en krisekonomi är det färre människor som befinner sig på shoppinggatorna, samtidigt som de är mindre benägna att göra stora kontaktuttag i bankomaterna. En annan psykolog på Purdue säger att ” Det som verkar ha störst betydelse är balansen mellan de krafter som drar samhället i olika riktningar och de krafter som förenar samhället. Jag tror att det som händer nu är sådana krafter som för oss samman, det finns en känsla av gemensamma uppoffringar”. En förklaring så fin som någon.

Forskare använde sig för övrigt av ungefär samma förklaringsmodell när de försökte förklara varför brottstatistiken sjönk så kraftigt i New York efter 11 september. Det ska dock påpekas att mordstatistiken sjunkit i New York sedan början på 90-talet, utan att någon egentligen lyckats förklara varför. En tidig förklaring var att det skulle ha att göra med “Nolltolerans”-metoden, men denna teori har fått alltmer kritik genom åren. Det är många faktorer som påverkar samhället, som vi förmodligen aldrig kommer förstå hur mycket statistik vi än använder oss av.

Men hur blev brottstatistiken på sikt då efter finanskrisen 2008-2009?

Det är många variabler som spelar in och siffrorna är svåra att tyda. Dock verkar de flesta experter överens om att på sina håll ökade vissa typer av brott i början av krisen (i synnerhet bedrägeri, som även nu när Coronakrisen rasar som värst verkar öka markant), för att sedan avta. Våldsbrott hade redan innan varit på en nedåtgående trend och den trenden bröts aldrig.

Coronakrisen och brott

Det är lätt att tänka sig att vissa typer av brott kommer öka i många olika delar av världen, även så i Sverige, i takt med att många blir desperata då de förlorat sina inkomstkällor (detta gäller inte minst tungt kriminella, till exempel knark- och vapen-langare som är beroende av öppna gränser…) och behöver pengar till mat och hyra.

På sikt när den värsta krisen lagt sig och det så kommer nog saker och ting återvända till det normala. Kanske vi rentav kommer få se minskad brottsstatistik som var fallet i New York efter 9/11, 2001. Om detta återkommer vi längre fram.